Foreldrefremmedgjøring 1

Foreldrefremmedgjøring

bookmark

Hva har det med barnets beste å gjøre?

onsdag 29. august 2018, kl. 09:15 til kl. 15:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: KIB Norge, Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern og Parental Alienation Study Group Nordic

Inngang: Påmelding til post@kibnorge.no eller eivind.meland@uib.no

Priser: Inkl. enkel lunsj og kaffe 1500,-

Seminaret er åpent for alle interesserte. Det er godkjent som videre- og etterutdanning for psykologer, allmennleger, barneleger og barne- og ungdomspsykiatere. Opplysninger om påmelding, program og foredragsholdere finner dere her.

Ifølge Europeisk menneskerettsforståelse og Barnekonvensjonen er «barnas beste» et førende prinsipp for barne- og familiepolitikk og for barne- og barnevernsrett. Barnas beste skal sikre alle barns rett til familieliv og samtidig retten til privatliv. Noen ganger kan dette være hensyn som står i motstrid til hverandre, og sosialtjenesten og rettslige instanser vil være konfrontert med dilemma.

Barna kan på den ene siden være gjenstand for skade fra en eller begge foreldre, men det kan også være gjenstand for at en forelder, barnevernsmyndigheter, fosterforeldre eller terapeuter misbruker barnets tillit til å skape fiendebilder av den ene eller begge de biologiske foreldrene. Barna blir fanget i lojalitetskonflikter med stort skadepotensiale for helse og personlig vekst. Det er det sistnevnte som har fått betegnelsen «foreldrefremmedgjøring».