Forelesningens kunst

bookmark

Lanseringsseminar

tirsdag 1. mars 2011, kl. 10:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Forelesningen er den mest tradisjonsrike undervisningsformen ved universiteter og høyskoler. Nå som før kan den levende forelesningen trollbinde forsamlingen og forandre tilhørerne. Boken Forelesningens kunst er produkt av et jubileumsprosjekt som tar for seg forelesningen som en helt sentral form for undervisning. Prosjektet ser forelesningen i lys av den akademiske lærdomshistorien, og reiser også spørsmål om forelesningens funksjon og betydning i undervisningen i dag.

Det vil bli enkel servering, derfor ber vi om at påmelding sendes innen 26. februar til: eva.simonsen@isp.uio.no.

Program:

10.00
Presentasjon av prosjektet Forelesningens kunst, ved Geir Knudsen (prosjektleder), Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo 200 år, ved Dag Gjestland, prosjektleder for UiO 200
En bok om forelesningens kunst – hvorfor og hvordan, ved Arne Skodvin (redaktør), Universitetet i Oslo

10.45
Det konstfulla framförandet – förelesarens ickeverbala kommunikation, ved Marie Gelang, Universitetet i Örebro

Pause

11.30
Francis Bulls actio, ved Johan L. Tønnesson, Universitetet i Oslo
Diskusjon – servering

Arrangementet avsluttes kl.13.00