Forget about the forests, focus on the people

bookmark

Paul Richards om ebola-epidemien

onsdag 5. november 2014, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Sosialantropologisk Institutt, Det samfunnsvitenskapelig fakultet og prosjektet Overheating

Inngang: Gratis

«Glem skogen, se på menneskene,» sier Paul Richards om ebola-epidemien og forsøkene på å stanse den. Richards, som er antropolog, har forsket på vestafrikanske samfunn i over 40 år, de siste drøyt 30 i Sierra Leone. Han er verdens kanskje fremste ekspert på lokalsamfunn, jordbruk og humanøkologi i Sierra Leone. I senere år har han skrevet mye om borgerkrigen og gjenoppbyggingen etter freden i 2002, og han har vært rådgiver for humanitære organisasjoner som arbeider i regionen.

Richards legger vekt på betydningen av å forstå og respektere lokale kunnskapstradisjoner og lokal praksis når utenforstående forsøker å bidra til problemløsning. Sierra Leone er et samfunn der tilliten til myndigheter og utenlandske organisasjoner er tynnslitt etter mange år med borgerkrig og skuffelser, men når tradisjonell landsbypraksis vinner over skolemedisin og statlige råd, fortsetter viruset å spre seg.

I dette foredraget vil Richards gjøre rede for den lokale virkeligheten i de rammede områdene, og vil også diskutere hva som vil bidra på en effektiv måte til å stanse epidemien.

Arrangementet foregår på engelsk.