Forliksrådet

bookmark

– en fare for rettssikkerheten?

tirsdag 8. april 2014, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Juss-Buss

Inngang: Gratis

Er forliksrådsordningen egnet til å ivareta borgernes rettssikkerhet? Bør det stilles krav om at minst en av dommerne skal være jurist? Bør forliksrådene sentraliseres? Gjeldsgruppa på Juss-Buss ønsker å sette fokus på ulike sider ved forliksrådsordningen, og inviterer til debatt om temaet på Litteraturhuset.

Panelet består av:
Anders Røberg-Larsen, fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Byutviklingskomiteen. Tidligere medlem og leder av Forliksrådet i Oslo, avdeling 2
Anne Robberstad, professor i sivilprosess ved Universitetet i Oslo
Harald Trulsrud, tidligere rådsmedlem i Forliksrådet i Oslo
Tor Langbach, tidligere direktør for Domstolsadministrasjonen

Ordstyrer er Olaf Halvorsen Rønning, dommerfullmektig i Larvik tingrett.