Forskere for framtida?

bookmark

Er akademia i synk med arbeidslivet?

onsdag 28. september 2016, kl. 14:00

Sal: Skram

Arrangør: Forskningsrådet

Inngang: Gratis

I dag har arbeidsgivere store muligheter til å ansette forskere midlertidig. Er dette i tråd med kunnskapssamfunnets behov? Mister akademia mange av de beste hodene på veien? Får forskerne relevant utdanning og arbeidserfaring i akademia? Burde næringslivet og det offentlige få raskere tilgang til forskernes kompetanse?

Debattmøte med:
Kristin Vinje, medlem i Stortingets Kirke, utdannings og forskningskomité (Høyre)
Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen
Morten Dæhlen, dekan ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet
Cathrine Egeland, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet
Guro Lind, leder av Akademiet for yngre forskere
Representant fra NHO

Møteleder: Eivind Nicolai Lauritsen, forskning.no