Forskning og utdanningFoto: HSØ (Helse Sør-Øst)

Forskning og utdanning

bookmark

Status i Nye OUS

mandag 25. april 2022, kl. 15:00 til kl. 16:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Den norske legeforening, Forskerforbundet ved Oslo universitetssykehus og Norsk Sykepleierforbund - NSF

Inngang: Gratis

Arrangementet vil også strømmes på YouTube

Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet ved Oslo Universitetssykehus ønsker å invitere alle som interesserer seg for forskning og utdanning til et møte for å høre om nåværende planer for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Vi har vært så heldige å få lederne av medvirkningsgrupper for forskning og undervisning ved Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Annetine Staff og Karin C. Lødrup Carlsen, til å presentere for dere. Vi har satt av tid til spørsmål og debatt med salen.

Hva er planene for forskning i fremtidens sykehus? Blir det «korridorforskere» som fryktet av flere, eller får forskningen egentlig et løft i nye sykehus? Og hvordan vil utdanning foregå i Norges største og mest moderne universitetssykehus?

 

1500-1505       Velkommen

Marit Vindal Forslund, vara foretakstillitsvalgt Legeforeningen

 

1505-1530       Status forskning og utdanning ved Nye Aker

Annetine Staff, leder av medvirkningsgruppe 19 forskning og undervisning Nye Aker, professor ved UiO og forskningsleder ved Kvinneklinikken ved OUS (innlegg 25 min.)

 

1530-1555      Status forskning og utdanning ved Nye Rikshospitalet

Karin C. Lødrup Carlsen, leder av medvirkningsgruppe 19 forskning og undervisning Nye Rikshospitalet, professor ved UiO og overlege ved Barne- og Ungdomsklinikken ved OUS (innlegg 25 min.)

 

1555-1605      Status forskning og utdanning i Nye OUS

Erlend B. Smeland, direktør forskning, innovasjon og utdanning ved OUS (innlegg 10 min.)

 

1605-1630      Spørsmål og diskusjon

              Annetine Staff, OUS

Karin C. Lødrup Carlsen, OUS

Erlend B. Smeland, OUS

Marit Vindal Forslund, Legeforeningen OUS

Ragnhild Nyhagen, Norsk sykepleierforbund OUS

 

Spørsmål/kommentarer fra salen

 

Debattleder: Kristin Hovland, Oslo Legeforening

 

 

Åpent for alle, 200 plasser, førstemann til mølla.