Forskningsbasert politikk?

bookmark

En rapport fra europeiske vitenskapsakademier

mandag 4. november 2019, kl. 12:00 til kl. 16:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Det Norske Videnskaps-Akademi og Academia Europaea Bergen Knowledge Hub

Inngang: Gratis

Verdens viktigste utfordringer, slike som klimaendringer, tap av artsmangfold og migrasjon er også svært komplekse. Samtidig er forskningen på disse feltene preget av usikkerhet og debatt. Spørsmålet er da hvordan politikk på slike felt kan benytte seg av den best tilgjengelige kunnskapen, og hvordan kan vi skape gode mekanismer for vitenskapbasert rådgiving?

Vitenskapsakademiene i EU har nettopp gitt ut en rapport om hvordan vitenskapelig kunnskap best kan legges til grunn når politikk skal utformes i en tid med mye usikkerhet og kompleksitet. Programmet vil ta for seg hva som karakteriserer effektiv forskningsbasert politikkutforming i EU. Det vil også bli en drøfting av om erfaringene fra EU kan brukes under norske forhold for å etablere mekanismer som systematisk anvender forskningsresultater på ulike politikkområder.

Les rapporten her

Arrangementet foregår på engelsk.

 

 

Program

Part A: The European Dimension
11:30 – 12:00 Light lunch
12:00 – 14:00 International science advice – the Making Sense of Science report
Lectures and panel discussion
Moderator: Professor Matthias Kaiser, UiB

12:10 – 12:25 The SAPEA Mechanism, Professor Ole Petersen CBE FRS, Director of Academia Europaea Cardiff Knowledge Hub´s SAPEA Project
12:25 – 12:45 The MASOS Report, member of the report writing group
Professor Jeroen P. Van der Sluijs, University of Bergen
12:45 – 12:55 The MASOS report; views, suggestions and perspectives
Professor Silvio Funtowicz, University of Bergen
12:55 – 13:15 The Finnish Science Advice Project: SOFI. Professor Risto M. Nieminen, President of the Finnish Academy of Science and Letters

13:15 – 14:00 Panel discussion:
What characterizes effective research based policy-making in the EU?
Moderator: Professor Matthias Kaiser
Panelists: Ole Petersen, Jeroen van der Sluijs, Silvio Funtowicz, Risto M. Nieminen.

14:00 – 14:15 Break

Part B: Norwegian dimension
14:15 – 16:00 The role of science in Norwegian policy making
Current science advice practices in Norway vs the experience and advice summarized in the Making sense of science report: What can we learn? How to co-design and co-create the evolution of knowledge and important policy processes? And what about discipline dependencies?

Lectures and panel discussion

Moderator: TBA

14:15 – 14:35 Science advice as seen from academia
Øystein Hov, Secretary General of the Norwegian Academy of science and Letters
14:35 – 14:55 Science advice as seen from the policy side Rebekka Borsch, state secretary Ministry of Education and Research
14:55 – 15:15 Science advice as seen from a research unit Kyrre Lekve, Simula
15:15 – 16:00 Panel discussion
Panelists: Øystein Hov, Torbjørn Digernes, Norwegian Academy of Technological Sciences, Rebekka Borsch and Kyrre Lekve

 

Velkommen!