Å vokse opp med flere språkFoto: Penn State/Flickr

Å vokse opp med flere språk

bookmark

Språklæring i barnehagen

onsdag 19. september 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Institutt for pedagogikk, UiO og Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet

Inngang: Gratis

Hva kan barnehagen gjøre for å styrke språklæring for flerspråklige barn? Møt forskere og barnehageansatte som forteller om hvordan barnehagen kan styrke flerspråklig læring gjennom lesing, lek og samtaler og gjennom samarbeid med foreldrene.

Inngår i Forskningsdagene 2018.

Program

“Reisen” – møter med barn om flerspråklighet

Forfatter Veronica Salinas har turnert over hele landet med bildeboken Reisen. Hun deler om møtene hun har hatt med barn.

Barnebøker som et utgangspunkt for barnehage-hjem samarbeid – bidrag til flerspråklig utvikling?

Professor Vibeke Grøver og professor Veslemøy Rydland ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo, forteller fra en studie av samtaler over bøker i flerspråklige barnehager

Flere språk i barnehagen: Hvordan bruk av flere språk i barnehagen kan støtte barns harmoniske flerspråklige utvikling

Professor Nina Gram Garmann og førstelektor Elena Tkachenko ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet

Tilnærminger til bruk av flere språk i barnehagen

Kari Elisabeth Thomassen, pedagogisk leder i Kværnerdalen barnehage, team Dampen, og Hanne Høglind, pedagogisk leder i Etterstadsletta barnehage

Panelsamtale

Deltakerne samtaler om hva barnehagen kan gjøre for å styrke språklæring for flerspråklige barn.
Moderator: Førsteammanuensis Anna Sara Hexeberg Romøren ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet.