Barn som informasjonssøkereFoto: Colourbox

bookmark

fredag 21. september 2018, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Inngang: Gratis

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 7. februar 2023 close