Det grenseløse klasserommetFoto: Sarah Fogg/Flickr

Det grenseløse klasserommet

bookmark

Ungdom i og utenfor – og på tvers

torsdag 20. september 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Institutt for pedagogikk, UiO

Inngang: Gratis

«Sier mer enn hundre forskningsrapporter», ble det sagt om Marte Spurklands bok Klassen. Hva skjer når Spurkland møter Kristinn Hegna og Kenneth Silseth som forsker på ungdom og læring? Kom og hør om det å være ungdom i det grenseløse klasserommet.

Velkommen til refleksjoner rundt det å være ungdom i det grenseløse klasserommet.

Klasserommet kan fremstå som et lukket rom som definerer skarpt hvem som har adgang, hva som skal foregå der og hva som ikke bør bringes inn i klasserommet. Men er det en fruktbar måte å tenke på for forskere som er opptatt av ungdom, læring og skole?

Vi har invitert journalisten Marte Spurkland inn i vårt forskerrom, og har bedt henne dele med oss av sine rike fortellinger om hvordan ungdoms liv og erfaringer i aller høyeste grad er relevant for det som skjer i klassen, mellom elever og lærer Annette.

Førsteamanuensis Kenneth Silseth har forsket på hvordan fritidsaktiviteter og -interesser kan sees som viktige ressurser for læring, og hvordan disse kan gjøres relevante på tvers, og bringes inn i klasserommet.

Førsteamanuensis Kristinn Hegna har forsket på ungdom som er i lære eller i praksis i bedrift og hvordan de tenker annerledes om seg selv som lærende individer nå, enn de gjorde i klassen.

Inngår i Forskningsdagene 2018.