En videostudie av norske klasseromFoto: Shane Colvin

Videodokumentasjon fra klasserommet

bookmark

En videostudie av norske klasserom

lørdag 22. september 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Inngang: Gratis

Bli med på foredrag om videostudien «LISA» som har filmet undervisningen i matematikk og norsk på ungdomstrinnet. Studien er interessert i: Hvordan opplever elevene undervisningen? Hva er vanlige arbeidsformer i fagene? Hvilke sammenhenger finner vi mellom det som skjer i klasserommet og elevenes læring?

Hvordan er det å gå på ungdomskolen i dag? Hva gjør lærnerne i undervisningen sin, og hva er typisk for dagens elevrolle?

LISA (Linking Instruction and Student Achievement) en av de største systematiske studiene av norske klasserom noensinne, og vi har mange spennende forskningsfunn å diskutere -om både arbeidsmåter, elevdeltakelse og faglig fremgang.

Inngår i Forskningsdagene 2018.

Arrangementet vil bli streamet her.