Genrevolusjon gir ny matGMO, word cloud concept on white background.

Genrevolusjon i mat

bookmark

Er vi klare for genredigering i Norge?

torsdag 27. september 2018, kl. 20:45 til kl. 21:45

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk institutt for bioøkonomi (NBIO)

Inngang: Gratis

Genredigering er en ny teknologi som gjør det mulig å gjøre målrettede endringer i arvestoffet til alle levende organismer. Er genteknologi fremtiden for norsk matproduksjon? Hvilke muligheter står vi overfor og når kan vi finne genredigert mat på norske tallerkener?

Deltagere:
* Tage Thorstensen, forsker, NIBIO
* Stefan Jansson, professor, avdeling for Plantefysiologi, Umeå universitet
* Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i Bioteknologirådet
* Ola Hedstein, administrerende direktør, Norsk Landbrukssamvirke
* Anne Ingeborg Myhr – direktør for GenØk – Senter for biosikkerhet

Møteleder: Andrew Kroglund

Arrangør: NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi. Inngår i Forskningsdagene 2018.