Hvor er fiskens stemme?

bookmark

Høyere profitt med god fiskevelferd

mandag 24. september 2018, kl. 12:00 til kl. 17:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet

Inngang: Gratis

Det dør mye fisk i oppdrettsnæringa i dag, både voksen fisk i sjø og i oppvekstfasen i ferskvann. Samtidig omtaler vi oppdrettsfisk som biomasse og fiskedød som svinn. Hva gjør slik begrepsbruk med våre holdninger til fiskens ve og vel og hvordan endre dette?

Inngår i Forskningsdagene 2018.