Jeg lever et liv som ligner deresFoto: Colourbox

bookmark

torsdag 27. september 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Inngang: Gratis

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 26. oktober 2021 close