Mikroplast i matjordaColourful plastic polymer granules isolated on white

Hva gjør mikroplast med matjorda vår?

bookmark

Ødelegger vi jorda vår med mikroplast?

torsdag 27. september 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk institutt for bioøkonomi (NBIO)

Inngang: Gratis

Vi har hørt mye om hvor farlig det er med mikroplast i havet. Men hva skjer når mikroplast havner i jorda som vi bruker til å dyrke korn og grønnsaker? Store mengder resirkulert organisk avfall spres på matjord hvert år. Bilgummi fra både veiavrenning og kunstgressbaner ender også opp i jord. Hvor stort problem er dette? Hva skjer med plasten, og hvordan påvirkes jorda? Kan vi drive resirkulering uten å spre plast? Og er det trygt å spise mat dyrket på jord full av plast?

Spørsmålene blir belyst og tas opp til debatt. Forskere og sentrale samfunnsaktører deler av sin kunnskap, svarer på spørsmål og blir med på diskusjonen.

 

Deltagere:

* Erik Joner, seniorforsker NIBIO
* Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson MDG (Miljøpartiet De Grønne)
* Ole Myhrvold, anleggssjef Norges Fotballforbund
* Frode Syversen, leder Mepex

Møteleder: Andrew Kroglund

Arrangør: NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi. Arrangementet inngår i Forskningsdagene 2018.