Oslos læringslivFoto: Øystein Gilje

Oslos læringsliv

bookmark

Oppvekst i den globale landsbyen

onsdag 26. september 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Institutt for pedagogikk, UiO

Inngang: Gratis

Hva er oppvekst i Oslo? Gjennom romanen Tante Ulrikkes vei, fagboken De andres skole og prosjektet «Learning Lives» deler Zeshan Shakar, Ingunn Marie Eriksen, Anders Bakken, Øystein Gilje og Ola Erstad historier om den globale landsbyen i et akademisk talkshow ledet av Sherin Awahab.

Inngår i Forskningsdagene 2018.

Arrangementet vil bli streamet her.

 

Mer om arrangementet

Oslo betegnes som den ‘delte byen’. I de østlige bydelene vises det til økt kriminalitet blant unge, uro og atferdsproblemer i skolene, frafall spesielt blant gutter, språk- og integreringsproblemer og ungdom som opplever å stå på utsiden av det norske samfunnet. Forskning tyder på at det skapes økte polariseringer og spenninger mellom å vokse opp i ulike deler av Oslo.

Men hvordan opplever unge selv det å vokse opp øst i Oslo, og hvilken betydning har skole og utdanning? På dette arrangementet vil vi presentere ulike perspektiv og forskning om det å vokse opp i Oslo, spesielt i de østlige bydelene.

Til å sette tonen har vi invitert forfatter Zeshan Shakar til å lese fra og si noe om sin bok Tante Ulrikkes vei, som handler om å vokse opp på Stovner. Øystein Gilje og Ola Erstad fra Universitetet i Oslo vil presentere forskning med og om unge i ulike bydeler i Groruddalen, i skole og lokalsamfunn – det de betegner som ‘læringsliv’. Ingunn Marie Eriksen, med boken De andres skole og Anders Bakken, med data fra Ungdata 2018, begge fra NOVA /Oslo Met, vil presentere forskning om skole og oppvekst i Oslo. Arrangementet inviterer til samtale om hva det vil si å vokse opp øst i Oslo.