Retten til å bli hørt

bookmark

Barn og unges deltakelse i forskning

onsdag 26. september 2018, kl. 08:30 til kl. 10:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Inngang: Gratis

Barnekonvensjonen gir barn rett til å uttale seg om egen situasjon. Det gjelder også i forskning. NKVTS undersøker omfanget av vold og overgrep mot barn mellom 12 og 15 år. Hvilke hensyn må tas når særlig sårbare unge skal delta som informanter i forskningsstudier?

Inngår i Forskningsdagene 2018.