Bærekraftig norsk matFoto: Jon Schärer

Bærekraftig norsk mat

bookmark

Er bærekraft og sunnhet det samme?

tirsdag 24. september 2019, kl. 18:00 til kl. 20:30

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Inngang: Gratis

Innlegg og samtaler om veien videre, i regi av NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Ledet av Ivar Pettersen, seniorrådgiver i NIBIO, avd. Landbruksøkonomisk analyse.

Vi undersøker om jordbruksnæring og matindustri er i takt med forbrukerholdninger og etterspørsel. Og ikke minst, om etterspørsel og produksjon er i tråd med det ressursene våre er egnet til å bære. Trender, kostråd og politiske virkemidler – er de sprikende staur eller samstemt harmoni, undres vi.

Arrangementet er gratis og inngår i Forskningsdagene 2019.

 

Program: 

Velkommen – ved Hildegunn Norheim, divisjonsdirektør i NIBIO, Kart og statistikk

Innledninger:

Forsvinner drøvtyggerne, forsvinner graset. Forsvinner også matproduksjonspotensialet? Ved Anne Kjersti Bakken, seniorforsker ved avd. Landbruksteknologi og systemanalyse, NIBIO.

Det globale kjøttforbruket er stadig økende. Hvorfor er det slik, og kan eller bør vi gjøre noe med det? Ved Anna Birgitte Milfordforsker ved avd. Økonomi og samfunn, NIBIO.

Det kostholdet som koster samfunnet 150 milliarder i årlige tap, lar seg knapt påvirke av kostråd! Hvordan kan det være så vanskelig? Ved Birger Svihus, professor i ernæring, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Kosthold og bærekraft sett fra Ernæringsrådets perspektiv: Hva betyr rådets konklusjon for debatten om bærekraftig norsk mat? Ved Audun Korsæth, forskningssjef/avdelingsleder, avd. Landbruksteknologi og systemanalyse, NIBIO. Medlem av Nasjonalt råd for ernæring.

 

Kommentarer fra ulike aktører

  • Trine Hasvang Vaag, styreleder Nortura
  • Kjersti Hoff, leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Harald Moskvil, Landbrukspolitisk talsperson for Miljøpartiet de grønne
  • Anders Bjartnes, redaktør Energi og Klima, daglig leder Norsk Klimastiftelse

 

P A U S E

Samtale mellom innlederne og de fire kommentatorene, med mulighet for innspill fra salen

Oppsummering ved Ivar Pettersen