Håp mot hodepine og migreneFoto: Shutterstock

Håp mot hodepine og migrene

bookmark

Nye medisiner og nye behandlinger

mandag 23. september 2019, kl. 18:30 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Hjernerådet, Hodepine Norge – forbundet for deg med migrene og andre hodepinesykdommer, Norsk hodepineselskap og Norsk nevrologisk forening

Inngang: Gratis

900 000 nordmenn rammes av hodepine og migrene. 150 000 av disse er sterkt plaget. I dag vet vi mer om hodepine, og det finnes både nye medisiner og nye behandlingsformer. På Litteraturhuset 23. september vil du høre eksperter fortelle om ny kunnskap som kan forklare flere av de «rare symptomene» mange pasienter opplever. Vi har nå også ny kunnskap om behandling og forebygging, både med og uten medisiner. I tillegg er det nylig åpnet en tverrfaglig hodepineklinikk ved Oslo Universitetssykehus som ser helhetlig på pasientenes plager, og som trekker flere yrkesgrupper inn for å gi god hjelp. Alt dette vil hjelpe deg til å bli oppdatert på det som skjer på hodepineområdet.

Innlederne er eksperter på temaene. Du vil høre lege og seniorforsker Bendik Winsvold, professor Christofer Lundqvist, og nevrolog og overlege Anne Hege Aamodt. Publikum kan stille spørsmål til innlederne.

Se fullt program for arrangementet på Hjernerådets Facebookside

Møtet inngår i Forskningsdagene 2019. Det arrangeres med støtte fra Teva Norge, Novartis Norge og Allergan.