Liv og helse eller makt? 1Foto: Lovisenberg diakonale høgskole/Pixabay

Liv og helse eller makt?

bookmark

Mennesket i helseinstitusjoner

tirsdag 24. september 2019, kl. 14:00 til kl. 17:10

Sal: Skram

Arrangør: Lovisenberg diakonale høgskole

Inngang: Gratis

Gjennom livsløpet – hvem er der for oss når vi blir syke og har behov for omsorg og hvordan møter de oss? Helsepersonellet er en viktig del av miljøet rundt pasienten. Det samme er det tekniske utstyret, mat og medisiner, medpasienter og pårørende. Forstår helsepersonellet det jeg sier? Ser de meg og mine? Kan jeg bli frisk?

Dette er grunnleggende spørsmål for pasienten og deres nærmeste og for oss som vil hjelpe. Miljø er sentralt i sykepleie: Det handler om samspillet med pasienten i pleie og behandling, og det handler om omgivelsene og situasjonen pasienten befinner seg i. Miljøet kan forstås som en kilde til sykdom eller helse. Miljø er en faktor som påvirker personens helse og sykdomstilstand. Spørsmålet er hvordan vi kan skape et miljø rundt pasient, pårørende og helsepersonell som gjør at vi får bedre helse og en sterkere myndiggjøring av pasienter i norsk helsevesen.

Lovisenberg diakonale høgskole inviterer til korte foredrag som vil belyse ressurser og utfordringer i miljøet rundt mennesker som trenger hjelp fra helsevesenet, enten det er i sykehus, sykehjem eller i hjemmesykepleie. Hvert foredrag varer i 20 min med 10 min til spørsmål fra salen og diskusjon i etterkant av hver presentasjon.

Inngår i Forskningsdagene 2019.

PROGRAM:

14.00–14.10: Velkommen og innledning. Forskningsleder og professor ved Lovisenberg diakonale høgskole, Kristin Heggdal

14.10-14.40: Trygt miljø uten felles språk – minoritetsspråklige mødres opplevelser på nyfødtintensivavdeling. Førsteamanuensis Nina Margrethe Kynø.

14.40-15.10: Livet til innvandrere med demens på norske sykehjem. Høgskolelektor Phuong Thai Minh Tran.

15.10–15.40: Trivsel og personsentrert miljø i sykehjem. Erfaringer fra en internasjonal intervensjonsstudie. Professor Ådel Bergland.

15.40–16.10: En utforskning av forholdet mellom person-sentrert omsorg i sykehjem og personalets jobbtilfredshet. Doktorgradsstipendiat Tove Karin Vassbø.

16.10–16.40: Lindrende behandling og velferdsteknologi i hjemmet: Kreftpasienters erfaringer. Førsteamanuensis Simen Alexander Steindal.

16.40–17.10: Akutt syk og uten stemme: Miljø og samhandling med våkne pasienter på respirator i intensivavdeling. Doktorgradsstipendiat Marte-Marie Wallander Karlsen.

Arrangeres av Lovisenberg diakonale høgskole i samarbeid med Forskningsrådet.