Oppvekstmiljøets påvirkningFoto: Shutterstock

Oppvekstmiljøets påvirkning

bookmark

Konsekvenser av vanskelig oppvekst

onsdag 18. september 2019, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Rådet for psykisk helse

Inngang: Gratis

Det skjer mye godt nybrottsarbeid i forskningen på barn og unges psykiske helse. Vi vet stadig mer om konsekvensene av vansker i oppveksten.

Er det en effekt av mobbing på selvskading og selvmordstanker fra ungdom til ung voksen alder? ved Johannes Foss Sigurdson, PhD klinisk medisin og fagansvarlig i psykologi, NTNU UBt

Det å bli mobbet eller å mobbe andre i ungdomstiden fører til en økt risiko for lavere utdanning, større risiko for arbeidsledighet og attføring, generelt dårligere helse og andre negative faktorer inn i voksenlivet.

Barn og ungdom med gjentatte opphold på krisesenter: Skoleerfaringer og strategier, ved Sabreen Selvik, førsteamanuensis ved HiOF og tidligere ansatt ved NKVTS

Hva slags erfaringer har barn og unge med gjentatt krisesentererfaring fra skolen? Hvordan ser barnas liv ser ut og hva har de til felles? Hvordan bør lærere jobbe og forholde seg til barn med krisesenter-hverdag?

Sammenhenger mellom hodepine og traumatiske opplevelser hos ungdom, ved Synne Stensland, forsker NKVTS

Hva slags sammenhenger kan vi se mellom traumatiske mellommenneskelige hendelser og hodepine og migrene blant ungdom og hvordan kan psykisk stress påvirke hodepine?

Rådet for psykisk helse jobber for å fremme kunnskap og ny forskning på psykisk helse-feltet, og søker jevnlig Extrastiftelsen om støtte til prosjekter i samarbeid med fagfolk fra ulike disipliner.

Inngår i Forskningsdagene 2019.