Skolen i møte med miljøkrise

bookmark

Foredrag ved professor Erik Knain

mandag 23. september 2019, kl. 16:30

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Inngang: Gratis

Erik Knain skisserer konsekvenser av bærekraftskriser for skolen og naturfag. Hvilke muligheter gir de reviderte læreplanene? De åpner for tverrfaglige tema knyttet til bærekraft, demokrati, livsmestring, utforskende arbeidsmåter og aktiv bruk av kunnskap. Er det nok for å ruste elevene for framtiden?