Elver i endring

Elver i endring

bookmark

onsdag 23. september 2020, kl. 08:30 til kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk institutt for vannforskning, CIENS

Inngang: Gratisbilletter slipper 18.09 kl. 09:00

Elver og innsjøer dekker bare en liten brøkdel av verdens overflateareal, men inneholder en uforholdsmessig stor del av det globale biologiske mangfoldet. I Norge er det mer enn 250 000 km med elv og det er 2800 dyrearter i norsk ferskvann. Hvordan står det til med elvene våre  – hva gjør et varmere klima med dyrene, plantene, fiskene og insektene som lever der? På vegne av CIENS inviterer Norsk institutt for vannforskning (NIVA) til frokostseminar på Litteraturhuset.

Arrangementet inngår i Forskningsdagene 2020 og er gratis.

Av smittevernhensyn (covid-19) er arrangør ansvarlig for å holde oversikt over hvem som er til stede på arrangement for å kunne bistå kommunen i evt. smittesporing, og har derfor gratisbilletter for registrering.  Gratisbilletter til arrangementet slippes 18.09 kl. 09:00