Hjernen og bøkene: Gunnhild Øyehaug's Presens MaskinFoto: David Matos, Unsplash

bookmark

onsdag 16. september 2020, kl. 19:00 til kl. 20:00 – Utsolgt / Fullt

Sal: Skram

Arrangør: Forsknings- og utdanningssatsingen Litteratur, kognisjon og emosjon, UiO

Inngang: Fulltegnet

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 3. februar 2023 close