Hvordan ta vare på hjernen fra vugge til grav?

Hvordan kan vi selv ta vare på hjernen?

bookmark

Kan trening gjøre den friskere?

tirsdag 22. september 2020, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Det odontologiske fakultet ved Universitet i Oslo

Inngang: Gratisbilletter slipper 17.09 kl. 09:00

Alle vil gjerne leve lenge, men helst ikke bli syke. Er det noe vi kan gjøre for å beskytte hjernen, slik at vi ikke får sykdommer som f. eks Alzheimer?

Forskning viser at det vi spiser, hvordan vi beveger oss, hva vi tenker og hvordan vi tar vare på munnhelsen vår, har betydning for hvordan vi best kan leve lange og gode liv med en sunn hjerne.

Det odontologiske fakultet inviterer til en kveld hvor vi dypdykker ned i forskning som ser på hva vi selv kan gjør for beskytte hjernen.

Arrangementet inngår i Forskningsdagene 2020 og er gratis.

Av smittevernhensyn (covid-19) er arrangør ansvarlig for å holde oversikt over hvem som er til stede på arrangement for å kunne bistå kommunen i evt. smittesporing, og har derfor gratisbilletter for registrering.  Gratisbilletter til arrangementet slippes 17.09 kl. 09:00

Lenke til strømmingen finner du her

 

Program:

Åpning av forskningsdekan ved det Odontologiske fakultet

 

Linda Hildegard Bergersen: Munnhelse prediktor for god hjernehelse

Professor Linda Hildegard Bergersen er hjerneforsker og ekspert på melkesyreresptorene som finnes i hjernen vår.

 

Atefe R. Tari: Kan trent blod bremse utviklingen av Alzheimers sykdom?

Atefe R. Tari er PhD-stipendiat tilknyttet Cardiac Exercise Research Group (CERG) og Kavli Instituttet ved NTNU. Hun har bakgrunn som bioingeniør og har en mastergrad i molekylærmedisin. Målet med forskningen hennes er å studere om trening og god kondisjon har betydning for hjernefunksjon og utvikling av demens. I en studie med rotter med Alzheimers sykdom undersøker hun om injeksjoner med blod fra friske trente rotter kan bremse sykdomsutviklingen. I januar 2021 initieres en tilsvarende klinisk studie med Alzheimer-pasienter.

 

Ingrid Åmellem: Ny behandling for Alzheimers sykdom

Biografi:Ingrid Åmellem er postdoktor tilknyttet Hjerne og muskel-energigruppen ledet av Linda Hildegard Bergersen ved Universitetet i Oslo. Hun tok doktorgrad i nevrovitenskap ved Kavli Instituttet på NTNU og ved Nanyang Technological University i Singapore. Målet med forskningen hennes er å finne midler som gir en sunn og funksjonell hjerne gjennom hele livet.

 

Johanne Egge Rinholm: Melkesyre beskytter mot hjerneskade etter slag – fra musemodeller til humane minihjerner

Biografi: Johanne Egge Rinholm er forsker ved Klinikk for laboratoriemedisin på Rikshospitalet. Hun er utdannet molekylærbiologi fra Universitetet i Oslo og har en PhD i nevrovitenskap fra UiO og University College London. Hun har også forkningserfaring fra Janelia Research campus i Virginia. Forskningsgruppen hennes er interessert i mekanismene som fører til celledød etter slag og andre hjernesykdommer. Målet er å finne behandlinger som gjør at vi kan begrense skaden på hjernecellene ved disse tilstandene. Gruppen benytter både musemodeller og humane hjerneorganoider.​