Sårbarhet og styrke i livsløpet - Forskning innen temaene psykisk helse og demensFoto: t.v. Gabby Baldrocco/Mostphotos og t.h. Aleksandr Davydov/Mostphotos

Sårbarhet og styrke i livsløpet

bookmark

Forskning innen temaene psykisk helse og demens

mandag 21. september 2020, kl. 14:00 til kl. 16:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Lovisenberg diakonale høgskole

Inngang: Gratisbilletter slippes 16.9 kl. 09:00

Sårbarhet og styrke er en naturlig del av livet. Samtidig innebærer sykdom økt sårbarhet og utfordrer vår styrke som mennesker. Hvem ser vår sårbarhet og hvor kan vi hente styrke til å komme oss igjennom det vanskelige som møter oss?

Forskning viser at forekomsten av psykiske helseutfordringer er økende i den norske befolkningen. I tillegg er det et økende antall mennesker i Norge som diagnostiseres med demens. Vi trenger ny kunnskap for å møte disse utfordringene.

Lovisenberg diakonale høgskole inviterer til korte foredrag der vi belyser sårbarhet og styrke hos mennesker som lever med psykiske helseplager eller demens. Aktuell forskning som belyser sykepleieres erfaringer og pasientmedvirkning presenteres også. Hvert foredrag varer i 15 min med påfølgende paneldebatt

PROGRAM

14.00-14.10: Velkommen og innledning ved forskningsleder/professor Kristin Heggdal.

14.10-14.25: Demens og medvirkning på sykehjem. Førsteamanuensis Adelheid Hillestad.

14.25-14.40: Mat som helse- og trivselsfaktor hos personer med demens. Professor Ingrid Hanssen.

14.45 – 15.00: «Selv om jeg har glemt det i morgen, vil jeg vite det i dag». Å forske på demens. Professor Siren Eriksen.

Paneldebatt: 15.00 – 15.15: Deltagere: Professor Rita Jakobsen, høgskolelektor Rigmor Hegertun, studieleder Espen Gade Rolland og studenter ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Kort pause

15.30-15.45: Når jobben fører til moralsk stress. PhD-stipendiat, høgskolelektor Trine-Lise Jansen.

15.50-16.05: Selvskading og bedringsprosesser – motsetninger og sammenheng. Førsteamanuensis Randi Tofthagen.

16.10-16.25: Selvmordsuttrykk på Facebook – en ny arena for psykisk helsearbeid?  Høgskolelektor Johan Fodstad Larsen.

16.25-16.50: Paneldebatt og avslutning:

16.50-17.00: Avslutning

Inngår i Forskningsdagene 2020 og er gratis.

Av smittevernhensyn (covid-19) er arrangør ansvarlig for å holde oversikt over hvem som er til stede på arrangement for å kunne bistå kommunen i evt. smittesporing, og har derfor gratisbilletter for registrering.  Gratisbilletter til arrangementet slippes 16.09 kl. 09:00

Strømming av arrangementet finner du her