Trener tospråklighet hjernen 1Foto: Colourbox

Trener tospråklighet hjernen

bookmark

eller er det en historie om publiseringsskjevhet?

torsdag 17. september 2020, kl. 16:30 til kl. 18:00 – Utsolgt / Fullt

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Inngang: Fulltegnet

Å gjøre systematiske forskningsoversikter er viktig i forskning av flere grunner. En av grunnene er for å avdekke såkalt publiseringsskjevheter. I en ny systematisk oversikt tester vi påstanden om at tospråklighet trener hjernen og gir bedre oppmerksomhet, evne til organisering, planlegging og hukommelse. Dette har lenge vært fundamentet for mye forskning på tospråklighet. Et slikt antatt «Bilingual advantage» har fått mye oppmerksomhet i media og undersøkelser om dette har blitt publisert i prestisjetunge tidsskrifter. I en ny kunnskapsoppsummering stiller foredragsholderne spørsmål om dette funnet om et slikt fortrinn for tospråklige faktisk eksisterer eller om det kan være et resultat av andre forhold som for eksempel publiseringsskjevhet. Forskningen på dette tospråklige fortrinnet sees i sammenheng med andre studier av såkalt “hjernetrening”. Funnene knyttet til dette er gode eksempler på både hvorfor vi trenger systematiske oversikter og også hvordan publiseringsskjevhet kan bidra til å trekke gale konklusjoner.

Program:

Hva kan systematiske oversikter bidra med i forskning? Jan Ole Hesselberg, Programsjef stiftelsen Dam, med i teamet bak “Folkeopplysningen” på NRK.

Publiseringsskjevheter i forskning og konsekvenser for kunnskapsbygging. Andrew Oxman, forskningsleder Global helse, Folkehelseinstituttet.

Resultater fra en systematisk oversikt over forskning på et tospråklig fortrinn. Monica Melby-Lervåg er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO og Hilde Lowell Gunnerud er PhD student Universitetet i Stavanger.

Arrangementet inngår i Forskningsdagene 2020 og er gratis.

 

Av smittevernhensyn (covid-19) er arrangør ansvarlig for å holde oversikt over hvem som er til stede på arrangement for å kunne bistå kommunen i evt. smittesporing, og har derfor gratisbilletter for registrering.

Gratisbilletter til arrangementet slippes 12.09 kl. 09:00

Arrangementet blir også streamet. Lenken finner du her.