Trener tospråklighet hjernen 1Foto: Colourbox

bookmark

torsdag 17. september 2020, kl. 16:30 til kl. 18:00 – Utsolgt / Fullt

Sal: Skram

Arrangør: Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Inngang: Fulltegnet

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 28. november 2021 close