Boklansering: The Construction of the Customary Law of Peace Professor Cecilia M. Bailliet. (Bilde: UiO) Foto: UiO/Edward Elgar Publishing

Boklansering: The Construction of the Customary Law of Peace

bookmark

Latin America and the Inter-American Court of Human Rights

fredag 1. oktober 2021, kl. 17:00 til kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Påmelding

//Opptak av arrangementet vil bli lagt ut her i etterkant //

Vi ønsker utvalgte gjester velkommen til lansering av boken «The Construction of the Customary Law of Peace: Latin America and the Inter-American Court of Human Rights» av professor Cecilia Bailliet fra Institutt for offentlig rett. Boken presenteres av professor Thomas Antkowiak, Seattle (livestreamet fra USA), og professor Benedicte Bull, UiO.

Latin-Amerika kan for øyeblikket karakteriseres som en region som har hatt en epoke med “lang fred”, på grunn av mangel på mellomstatlige kriger. Samtidig har det vært en diametral økning i vold innad i staten, noe en ser av rangeringer hvor regionen har det høyeste voldsnivået i verden, og særlig med det høyeste voldsnivået mot arbeidere og kvinner.

Boken utforsker den regionale normative utviklingen av fred fra dens negative form (fravær av vold) til dens positive form (likestilling, ikke-diskriminering og sosial rettferdighet), og utfordringen med å artikulere en pro-menneskerettighetsfred i en økende autoritær populistisk kontekst.

Bailliet har intervjuet de nåværende dommerne ved Den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen. Domstolen har opprettet en betydelig rettspraksis som tar for seg migranters, urfolks og eldres rettigheter. Domstolen utsteder også ordre som krever beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere og andre aktører i sivilsamfunnet som deltar i protester som blir møtt med undertrykkende respons fra staten.

Den nåværende presidenten for den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen, Elizabeth Odio Benito, anser kvinner som fredens hjerte og konkluderer dermed med at domstolen beskytter fred fordi den beskytter kvinners rettigheter.

Regionen er for tiden preget av høy grad av polarisering, noe som vises i samfunnsmobilisering og mot-mobilisering rundt abort, tilgang til assistert befruktning, vold mot kvinner og familierettigheter.

Boken søker å undersøke i hvilken grad den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen kan være i stand til å utvikle rammen for bærekraftig fred innen innenfor konteksten av treheten menneskerettigheter, demokrati og utvikling.

 

Program

  • 17:00 – Introduksjon ved Cecilia Bailliet
  • 17:10 – Kommentar av Thomas Antkiowak, Seattle University School of Law
  • 17:30 – Kommentar av Benedicte Bull, Senter for utvikling og miljø, UIO
  • 17:40 – Spørsmål fra salen

Arrangementet vil foregå på engelsk.