Fra krig til fredFoto: Colorbox

Fra krig til fred

bookmark

Hvordan oppleves det for et menneske å komme fra konflikt til et fredfylt land?

mandag 27. september 2021, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Universitetet i Oslo og Forskningsdagene

Inngang: Gratis - Påmelding kreves

Se strømming av arrangementet her

 

Hvert år tar Norge imot mennesker som kommer fra områder herjet av katastrofer og krigshandlinger. Hvilke historier forteller en kropp om traumer og påkjenner, som konflikter og krig kan ha merket et menneske med? Hvordan møter vi disse menneskene, som helsepersonell, enkeltindiver og samfunn? Forskere fra ulike fagdisipliner vil gi oss sine perspektiv på disse spørsmålene.

Bidragsytere

Nora Sveaass  skal snakke om seksuelle overgrep i krig og konflikt.  Hvordan kan de utsatte bli identifisert og få den oppfølgingen de trenger? Innlegget vil belyse denne form for vold og dens konsekvenser og rette et særlig lys mot gutter og menn utsatt for slike overgrep

Stijn Vervaet . Holocaust, War, and Transnational Memory: Testimony from Yugoslav and Post-Yugoslav Literature (Routledge 2018) examines the emergence and transformations of Holocaust memory in the socialist Yugoslav and post-Yugoslav eras

Ann Catrin Høyvik. Oral health challenges in refugees with focus on refugees with torture experience. Torture victims and dental treatment in Norway.

Helena M. Strandli Schmidt  er opptatt av ulike former for gjestfrihet i Oslo som er rettet mot fattige tilreisende.  Hun bruker måltidet som linse til å se på både kroppslighet, motstand og tilhørighet og prosjektet har diakonivitenskap, politisk teori og kritiske matstudier som teoretiske hovedrammer.

Hans Kristian Strandstuen Rustad er særlig interessert i hvordan lyrikk som diktart responderer på krig, undertrykkelser og flyktningkriser. Hva tematiserer den, hvordan gjør den det, og viktigst, hvilken funksjon kan den ha?