Orden og uorden: Kilder til fred og konflikt 1

Orden og uorden: Kilder til fred og konflikt

bookmark

onsdag 29. september 2021, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Bjørknes høyskole

Inngang: Påmelding på e-post til: isir@bhioslo.no

Er uorden og vold et produkt av menneskets natur? Eller er kanskje samarbeid mest «naturlig?» Hva kan analyser av politisk orden lære oss om rekruttering og voldsbruk i interne væpnede konflikter? Og er 2020-årenes USA villig til å opprettholde den internasjonale ordenen landet etablerte etter Den andre verdenskrig?

På Bjørknes Høyskole er vi stolte over å tilby Norges eneste bachelorgrad i freds- og konfliktstudier. Vi gleder oss derfor til å invitere deg til Litteraturhuset 29. september kl. 19:00 for en fagkveld hvor nettopp fred og konflikt skal stå i sentrum.

“Fred og konflikt” er temaet for årets forskningsfestival, de nasjonale Forskningsdagene. Dette arrangementet er et bidrag til denne festivalen.

Fire medlemmer av fagstaben ved institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner vil innlede, og sammen diskutere og besvare spørsmål fra salen om politisk orden og uorden som kilder til fred og konflikt.

Program:

  • Førsteamanuensis Christopher White – Why we fight: Sources of disorder.
  • Førsteamanuensis Nik Brandal – Hvorfor vi samarbeider: Kilder til orden.
  • Høyskolelektor Bjørnar Østby – Når orden insentiverer vold.
  • Førsteamanuensis Hilde Restad – Er USA villig til å opprettholde den internasjonale ordenen.
  • Samtale, spørsmål og svar.

Du melder deg på dette arrangementet ved å sende en e-post til Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved Bjørknes Høyskole: isir@bhioslo.no