Fredsnasjonen, eller Likestillingslandet?Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og FNs Generalsekretær Antonio Guiterrez. Foto: Ingrid Kvammen Ekker/UD.

Fredsnasjonen, eller Likestillingslandet?

bookmark

Konkurransen om Norge som merkevare

tirsdag 28. september 2021, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Universitetet i Oslo og Forskningsdagene

Inngang: Gratis påmelding - Se påmeldingslenke

Følg strømming av arrangementet her

 

Er vi best på likestilling, fred, eller begge deler? Bli klokere på hvordan Norge bygger merkevare i utenrikspolitikk og diplomati.

Norge har et sterkt nasjonalt selvbilde som likestillingsforkjemper og fredsnasjon. Mens systematisk integrering av likestillingsperspektiver har stått på dagsordenen i norsk utviklingssamarbeid i flere tiår, er integreringen av likestilling i fredsengasjementet av nyere dato.

I sitt bidrag til boken Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region (Routledge, 2021) utforsker Inger Skjelsbæk og Torunn Tryggestad skjæringspunktet mellom likestilling og fredsengasjement i norsk utenrikspolitikk.

PROGRAM:

Hovedinnlegg ved Inger Skjelsbæk, professor i psykologi og senterleder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO: Forholdet mellom Norges fredsarbeid og likestillingsarbeid. I diskusjonen kommer vi inn på spørsmål som:

Hvordan kan vi forstå likestilling som utenrikspolitisk valuta for Norge?
Hvordan påvirkes Norges fredsengasjement av likestilling?

Paneldiskusjon:
Tore Rem, leder for UiO:Norden (moderator)

Inger Skjelsbæk

Hallvard Leira, forsker på utenrikspolitikk og diplomati ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Sigrun Marie Moss, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo

Arrangeres av Universitetet i Oslo