Hjernen og livsstilen 1

Hjernen og livsstilen

bookmark

27 600 svar om hjernehelse

tirsdag 28. september 2021, kl. 18:00 til kl. 19:15

Sal: Wergeland

Arrangør: Hjernerådet, Lifebrain og Forskningsdagene

Inngang: Gratis - første mann til mølla

Følg direktesending av arrangementet her

 

Vi håpet på 1000 svar på den globale hjernehelseundersøkelsen som Lifebrain tok initiativet til, og som de inviterte Hjernerådet og flere andre til å stille seg bak. 27 600 svar fra 81 land var kommet inn da denne nett-undersøkelsen ble lukket for et år siden. Det var overveldende!

Nå foreligger de første resultatene. Hva tenker folk at hjernehelse er? Hva tror de at påvirker hjernehelsen? Hva er de innstilt på å gjøre selv for å ta vare på hjernen og hjernehelsen? Hva ønsker de at myndighetene skal legge til rette for?

Forsker og seniorrådgiver Isabelle B. Ljøsne og forsker Nanna Alida Grit Fredheim fra Folkehelseinstituttet og Lifebrain presenterer de første resultatene fra Norge på vårt møte på Litteraturhuset i Oslo under Forskningsdagene 2021.

Fire fagpersoner kommenterer deres innlegg:

Professor Kristine Beate Walhovd, professor i psykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun er leder av Lifebrain, et EU-prosjekt der åtte europeiske land deltar, og Norge har lederskapet.

Stine Kleppe Krogsrud, forsker ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og Lifebrain.

Ole Petter Hjelle, fastlege og hjerneforsker. Kjent bl.a. for å trene sammen med pasientene sine. Har skrevet flere bøker for publikum om hjernehelse.

Liv Heidi Brattås Remo, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet med ansvar i Helsedirektoratet for oppfølging av den nasjonale hjernehelsestrategien, som for øvrig er et unikt politisk dokument i verdenssammenheng.

Etterpå blir det panelsamtale mellom forskerne og kommentatorene om hjernehelse og hvordan vi kan ta vare på hjernen. Det blir anledning til spørsmål fra salen.

Det er nå plass til total 200 personer i Sal Wergeland på Litteraturhuset i Oslo. Plassene tildeles etter prinsippet først-til-mølla på møtestedet. Det selges ikke billetter. Når det er fullt, så er det fullt. Møtet blir tatt opp, og opptaket legges på YouTube og Facebook etter noen dager. Det blir informert på Hjernerådets facebookvegg når opptaket er klart.

Dette møtet arrangeres av Lifebrain og Hjernerådet.