Kan vi møte klimakrisen uten krig og konflikt?Demonstranter for klima. Foto: Li An Lim/Unsplash

Kan vi møte klimakrisen uten krig og konflikt?

bookmark

Debatt

torsdag 23. september 2021, kl. 19:00 til kl. 20:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis - Se påmeldingslenke

Se strømming av arrangementet her 

 

Med klimaendringene vil noen steder i verden bli ubeboelige, og kanskje vil folk måtte kjempe om nye områder. Kan vi spå om hvordan framtidens konfliktnivå vil se ut?

Kriger dreier seg ofte om knappe ressurser. Klimakrisen vil føre til konkurranse om landområder, mat og andre ressurser. Vil vi klare å løse det på en fredelig måte? Eller går vi en krigersk framtid i møte?

I dette panelet vil vi diskutere hvordan fremtidens «vi» kan håndtere knappheten, ved å se til filosofi, historie, arkeologi og science fiction.

Panelet:

Alejandra Mancilla (moderator) er filosof og forsker på hvilke normative kriterier vi må ha på plass for ressursfordelingen i fremtiden

Arne Johan Vetlesen er filosof og har de siste årene gått fra å forske på krig og konflikt, til å undersøke klimakrisen filosofisk

Bodhisattva Chattopadhyay er science fiction-forsker og studerer hvordan framtiden kan se ut med klimaendringer

Dominik Collet er klimahistoriker og gir et historisk blikk på hvordan ressurskriser har utspilt seg tidligere, som under hungersnøden på 1700-tallet

David Wright er arkeolog og bidrar med ferske funn om hvordan menneskeheten gjennom historien har endret landskapene de lever i og lært metoder for å leve på steder med et lite gjestmildt klima

Samtalen foregår på engelsk.