Klimakamp på naturens premisser 1Foto: NIVA

Klimakamp på naturens premisser

bookmark

Klimaløsninger som også gir rom for natur og mennesker

onsdag 29. september 2021, kl. 08:30 til kl. 10:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norsk institutt for vannforskning, CIENS og Forskningsdagene

Inngang: Gratis med påmelding.

Et klima i endring og tap av biologisk mangfold er to av største utfordringene samfunnet står overfor. Både på nasjonalt og globalt plan trenger vi løsninger på disse utfordringene – og vi trenger dem raskt.

Men mange av løsningene for å motvirke og tilpasse oss klimaendringene skaper også konflikt – med naturen og mellom mennesker. For eksempel i kampen mot mer ekstremt vær og flom, har vi stort sett tatt i bruk tekniske løsninger i stein og betong. De koster penger, må vedlikeholdes og kan bidra til å ødelegge økosystemprosesser og øke tapet av biologisk mangfold.

Naturbaserte løsninger (NbS), det å jobbe på naturens premisser, blir stadig oftere omtalt av forskere og forvaltningen som en viktig del av veien videre. Langs elver er naturlige kantsoner, flomsletter og re-etablering av ålegressenger eksempler på løsninger som både tilpasser oss til klimaendringene og styrker biomangfoldet. Samtidig kan det være en utfordring å finne plass i områder der ulike interesser som samferdsel, boligutbygging og landbruk allerede kniver om arealet.

CIENS er et strategisk samarbeid mellom selvstendige og ledende forskningsinstitutter innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag. På dette frokostseminaret på Litteraturhuset i Oslo får du innblikk i løsninger for å bevare – og tiltak mot å miste – biologisk mangfold i et klima i endring.

Frokost serveres fra kl. 08.15.
Påmelding kreves. Grunnet smittevernhensyn er det kun tillatt med 42 publikummere i salen. Av den grunn, samt for å bestille frokost, ønsker vi påmelding. Førstemann til mølla.

Arrangementet strømmes her.