Krig før og nå: blir verden fredeligere?

Krig før og nå: blir verden fredeligere?

bookmark

Arrangement i regi av Senter for grunnforskning (CAS) under Forskningsdagene

tirsdag 28. september 2021, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Senter for grunnforskning (CAS)

Inngang: Gratis med påmelding

Arrangement i regi av CAS under Forskningsdagene

Tid: Tirsdag 28. september kl. 18.00

Sted: Litteraturhuset, rom Amalie Skram i 2. etg.

Deltagere: Jón Viðar Sigurðsson (professor UiO), Øyvind Østerud (professor UiO), Håvard Hegre (professor PRIO), Nils Lid Hjort (professor UiO), Håvard Mokleiv Nygård (kunnskapsdirektør, NORAD). Ordstyrer: Camilla Serck-Hanssen (direktør, Senter for grunnforskning)

Tittel: Krig før og nå: blir verden fredeligere?

Arrangementsbeskrivelse:

I anledning årets Forskningsdagene-festival med tema «Fred og konflikt» har Senter for grunnforskning (CAS) gleden av å invitere til et dypdykk i forskning innen tema presentert av forskere tilknyttet senteret. Velkommen!

Arrangementet er gratis og åpent for alle med påmelding. Meld deg på via påmeldingslenken over.

Krig uten stat

Siden andre verdenskrig har antallet mellomstatlige kriger gått ned, og antallet kriger uten stater økt. For å forstå disse «nye krigene» kan sammenligning med middelalderen, perioden før staten ble dominerende, og dens kriger være relevant. Dagens og middelalderens kriger er veldig forskjellige på mange områder, men har også likheter som skiller dem fra de mellomliggende stats- og borgerkrigene. Hva kan sammenligning av de to si oss om dagens kriger og krigføring?

Jón Viðar Sigurðsson, historiker ved UiO, og Øyvind Østerud, statsviter ved UiO, har sine spesialiteter i henholdsvis middelalder og moderne tid. Sammen vil de si noe om hvilke innsikter sammenligning av kriger i middelalderen og i dag gir oss, og hvilke likhetstrekk det finnes mellom dem.

Blir verden fredeligere?

Perioden etter andre verdenskrig har av flere akademikere blitt karakteriser som den lange freden på grunn av nedgangen i antallet mellomstatlige kriger. Innebærer det at verden har blitt fredeligere?  Hva er det som gjør at kriger eskalerer, eller at samfunn går fra en krigstilstand til fred?

Nils Lid Hjort, statistiker ved UiO, og Håvard Hegre, freds- og konfliktforsker ved PRIO, går statistisk til verks for å besvare spørsmålet om hvor fredelig verden er og hva som skaper stabilitet og endring i konfliktprosesser. Kan vi analysere data fra tidligere konflikter for å si noe om fremtidens konflikter?

Program:

  • «Var statskrigene et historisk mellomspill?»: Presentasjon av Jón Viðar Sigurðsson og Øyvind Østerud.
  • «Krig, fred, og den lange fred»: Presentasjon av Håvard Hegre og Nils Lid Hjort.
  • Panelsamtale med de fire forskerne ledet av Senter for grunnforsknings direktør Camilla Serck-Hanssen. Kunnskapsdirektør i Norad og tidligere freds- og konfliktforsker, Håvard Mokleiv Nygård, stiller også i panelet og bringer inn et «hvordan kan forskningen brukes i praksis-perspektiv».
  • Spørsmål fra salen.

Total lengde på arrangement er ca. 1,5 timer. Husk å melde deg på via påmeldingsskjemaet.