Dyrevelferd i norsk fiskeoppdrettfoto: Rudolf Svensen, UWPhoto

Dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett

bookmark

Slik gjør forskning velferden bedre

fredag 23. september 2022, kl. 11:00 til kl. 14:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet

Inngang: Gratis - Påmelding

Forskning bidrar til bedre dyrevelferd. Både oppdrettslaks, rensefisk og villfisk har velferdsutfordringer som følge av fiskeoppdrett.

I tillegg begynner det å bli trangt langs kysten – det er snart ikke plass til flere lokaliteter som også kan gi fisken et godt levemiljø.

Det forskes mye på hvordan fisken kan få det bedre samtidig som vi har oppdrett. Hva vet vi og hvordan jobber vi med disse utfordringene? Og fører forskningen til løsningene?

Det får du vite mer om på Fiskevelferdsseminaret «Dyrevelferd i havet- velferd på gyngende grunn» 23. september.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte, men påmelding er nødvendig. Påmeldingsfrist er 21. september.

Arrangement er en del av Forskningsdagene 2022 der tema er Hav. Seminaret er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet som kalles Fiskevelferdsforumet

Program:

11.00-11.05 – Velkommen

11.05-11.15 – Velferd på gyngende grunn- kort oversikt over kunnskapsgrunnlaget ved Stine Gismervik, Veterinærinstituttet

11.17-11.30 – LAKSVEL – systematisk velferdsovervåking ved Lars Helge Stien, Havforskningsinstituttet

11.30-11.43 – Sjøørret på egenavlusing – lykkes den med det? ved Thomas Bøhn, Havforskningsinstituttet

11.43-11.55 – Fanget i garnet og gått på kroken – hva innebærer det egentlig? ved Ragnhild Aven Svalheim, Nofima

11.55-12.10 – Ewa Harasimczuk, Veterinærinstituttet

12.10-12.40 – Pause med lett bevertning

12.40-12.53 – Miljøforhold – lekende lett å skape trivsel? ved Jonatan Nilsson, Havforskningsinstituttet

12.53-13.05 – Havbruk til havs – på laksens betingelser, ved Kristine Hartmann, SalMar Aker Ocean

13.05-13.17 – Sulting av laks – ikke nødvendigvis en plage, ved Malthe Hvas, Havforskningsinstituttet

13.17-13.30 – Forsøksdyr: den skjulte kostnaden, ved Adrian Smith, Norecopa

13.44-13.55 – Om Regjeringens nye dyrevelferdsmelding. Lone Gustavsen, Nærings- og fiskeridepartementet.

13.55-14.00 – Avrunding