Ulike perspektiver på HAVET fra grunnforskningenFoto: Emiliano Arano / Pexels

Ulike perspektiver på HAVET fra grunnforskningen

bookmark

tirsdag 27. september 2022, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Senter for grunnforskning (CAS)

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

Tema HAVET gir opphav til mange spørsmål og det er to antakelser vi på CAS ønsker å utfordre:

At «hav er et objekt som kun kan studeres av naturvitenskapene» og at «grunnforskning ikke fører til kunnskap som er relevant for samfunnet».

 

For å belyse problemstillinger knyttet til hav fra forskjellige faglige perspektiver har vi invitert fire forskere fra ulike fagfelt til å snakke om sin forskning og sitt syn på havet:

 

–              Ellen Krefting, professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo (UiO)

–              Marianne Elisabeth Lien, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo (UiO)

–              Marianne Tronstad Lund, seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning

 

Disse vil holde hvert sitt innlegg, etterfulgt av en samtale ledet av CAS-direktør Camilla Serck-Hanssen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo (UiO).

 

Vi gleder oss til å utforske «havet» sammen med dere!