Forskningsetisk frokost

bookmark

Nettforskning og 22. juli

onsdag 19. desember 2012, kl. 08:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forskningsetiske komiteer

Inngang: Gratis

Frokost serveres fra kl. 08.00

Terrorhendelsene 22. juli 2011 er den første store katastrofen i Norge hvor internett har vært den sentrale formidlingskanalen for berørte, myndighetene og pressen. Media har gjort intervjuer og brukt sensitive opplysninger som ligger ute på nettet. Ungdommer har uttalt seg i media, og skriver om egne opplevelser og bearbeidingen av dem i sosiale medier og på åpent tilgjengelige blogger. Det er opprettet egne lukkede nettfora for trøst og bearbeiding av sorg. Hendelsene, årsakene, rettssaken og etterspillet debatteres på nett.

  • Under hvilke forutsetninger bør forskere bruke slike kilder?
  • Hva er forholdet mellom det pressen kan skrive og det forskere bør bruke?
  • Hvordan kan nettet brukes for å hjelpe oss til å forstå hendelsene og hvordan vi som samfunn påvirkes av dem?

Vi har bedt forskere fra tre prosjekter som studerer ulike sider ved 22. juli om å fortelle om hvordan de tilnærmer seg nettet som kilde i forskningen.

Innledning til debatt ved Hallvard Fossheim, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men fint om du melder deg på her, eller på epost til info@etikkom.no så blir det mat og plass til alle.