Forskningsformidling

bookmark

Kan vi telle oss til mer formidling?

onsdag 28. september 2016, kl. 12:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forskningsrådet

Inngang: Gratis

Mange forskere vil gjerne dele mer av sin forskning med folk flest. Samtidig sier halvparten at de vil ha mer penger eller andre insentiver for å formidle. Debatten om tellekanter for formidling har pågått i mange år uten at stort har skjedd. Er det på tide å tenke helt nytt?

Velkommen til debatt.