Forskningsfrokost: Ungt utenforskapFoto: colourbox.com

Forskningsfrokost: Ungt utenforskap

bookmark

torsdag 22. juni 2023, kl. 09:00 til kl. 10:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: NORCE Norwegian Research Centre

Inngang: Gratis - påmelding

PÅMELDING

100 000 unge, som står utenfor arbeidslivet, risikerer mange år med utenforskap. Hva skjer underveis i skoleløpet som gjør at de ikke mestrer skolen? Norge mangler arbeidskraft, men hvorfor åpner arbeidslivet ikke dørene for disse? Ulikhetene i Norge øker, hvordan blir barnas framtid påvirket av foreldrenes situasjon?

Ikke hele fasiten på utenforskapet, men mange av årsakene bak og forslag til løsninger skal på bordet når NORCE-forsker Tonje Fyhn tar med seg kolleger og eksperter fra NORCE og inviterer til frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo 22. juni kl. 08.30.

 

Frokostmøtet gir deg en unik mulighet til å:

Få innblikk i ny forskning på unge, deres utenforskap og deltakelse.

Forstå betydningen av foreldres situasjon og innflytelsen den har på barnas tilknytning til skole og arbeidsliv.

Identifisere barrierer og muligheter for å skape mer støttende samhandling rundt familier med vedvarende lav inntekt.

Diskutere løsninger som bedre adresserer samfunnsutfordringen med ungt utenforskap.

Forskerne presenterer foreløpige funn fra prosjektene Adverse childhood experiences og Nye Mønstre, og presenterer den nye nasjonale ungdomskohorten NORTEEN.

PÅMELDING

Det serveres lett frokost fra 08:30