Forskningsrådenes historie 2

Forskningsrådenes historie

bookmark

Boklansering

torsdag 11. april 2019, kl. 13:00 til kl. 16:00

Sal: Skram

Arrangør: Forskningsrådet

Inngang: Gratis med påmelding

Forskningsrådet ønsker velkommen til lansering av boken Avhengig av forskning: De norske forskningsrådenes historie.

Hvilke roller har Forskningsrådet i det norske forskningssystemet, og hvordan ble det slik? Hovedforfatter og prosjektleder Thomas Brandt presenterer boken om de norske forskningsrådenes historie, etterfulgt av kommentarer og debatt om Forskningsrådets roller og oppgaver.

Norges forskningsråd ble opprettet i 1993, da fem eksisterende forskningsråd ble slått sammen til ett. Disse tidligere forskningsrådene ble opprettet over en lang tidsperiode etter andre verdenskrig. Hvordan kom rådene i stand, og hvilke funksjoner fikk de i fremveksten av det norske kunnskapssamfunnet i ulike perioder?

Avhengig av forskning: De norske forskningsrådenes historie gir en bred og samlet fremstilling av forskningsrådenes historie, fra etableringen av de første forskningsrådene og frem til Norges forskningsråds virksomhet i vår egen tid.

Boken er et resultat av et forskningsprosjekt forankret ved NTNU og med førsteamanuensis Thomas Brandt som prosjektleder. Med seg i prosjektgruppen har han Eirinn Larsen, Vera Schwach, Mats Ingulstad og Marte Mangset. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet.

Boken utgis av Fagbokforlaget og vil være tilgjengelig for salg i Litteraturhusets bokhandel.

Program
13.00-16.00

Velkommen

Presentasjon av boken
Thomas Brandt, førsteamanuensis i historie og hovedforfatter

Forberedte kommentarer
Kristin Asdal, professor ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo

Per Koch, redaktør Forskningspolitikk

Vidar Enebakk, sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora

Paneldebatt: Forskningsrådets rolle i forholdet mellom politikk, næringsliv, sivilsamfunn og forskning
Thomas Brandt, Kristin Asdal, Per Koch og Vidar Enebakk

Johannes Waage Løvhaug (avdelingsdirektør i Forskningsrådet) er møteleder.

Det blir enkel servering. Arrangementet er gratis og åpent for alle, men meld deg på via lenken over.