Forum for psykoanalytisk dialog

bookmark

Om drøm

mandag 15. november 2010, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Forum for psykoanalytisk dialog

Inngang: Billett

"Hva kan drømmer bety og hvordan kan vi forholde oss til dem i egne og andres liv?" En dialog med utgangspunkt i Jungs og Freuds tenkning.

Foredragsholder er jungiansk analytiker/psykoterapeut Astri Hognestad. Hun vil, med utgangspunkt i et jungiansk perspektiv på psykologi og symbolforståelse, snakke om symboliseringsprosessen og drømmens funksjon – og belyse det med eksempler fra sitt kliniske arbeid og diskutere noen grunnleggende prinsipper for arbeidet med drømmer.

Hognestad har sin analytiske utdannelse fra C.G. Jung-instituttet i Sveits (1982 – 90). I tillegg har hun cand. philol-grad med kristendomskunnskap hovedfag og sosionomutdanning. Hun har jobbet som psykoterapeut i mange år og driver dessuten kurs- og foredragsvirksomhet i tilknytning til jungiansk psykologi og -symbolforståelse. Hun har bl.a. utgitt bøkene Livskriser og kreativitet – et jungiansk perspektiv (1997), Broer til oss selv – forstå deg selv gjennom eventyr og drømmer (2001/ 2010), Når dører åpner seg. Drømmer, religiøse erfaringer og andre grenseerfaringer (2004), Den gåtefulle kraften i drømmer og eventyr (2008) ved siden av flere fagartikler.

Dialogpartner er psykolog, psykoanalytiker og leder for Norsk psykoanalytisk forening Sølvi Kristiansen. Kristiansen vil bringe inne et mer klassisk psykoanalytisk/ freudiansk perspektiv på drøm, som en kontrast til det jungianske perspektivet. Jung og Freud har nokså ulike perspektiv på drøm, og vi ønsker i dette møtet å peke på noen forskjeller mellom dem, for å stimulere vår generelle tenkning om drøm, hva drømmer betyr og hvordan vi kan forholde oss til dem- i våre egne og i andres liv.

Møtet er åpent for alle interesserte. Velkommen! 

NB! For å få invitasjon til neste arrangement vennligst tegn deg på listen vår ved å sende en e-post til psykoanalytiskdialog@gmail.com.