Forvaltning av naturens ressursgrunnlag

bookmark

Jordbruk, økonomi og samfunn i dialog

mandag 31. mars 2014, kl. 18:00

Sal: Skram

Arrangør: Debio - kontrollorganet for økologisk produksjon i Norge

Inngang: Gratis

Debio arrangerer sitt årlige ideforum og inviterer til meningsutveksling. Biskop i Sør-Hålogaland Tor B. Jørgensen og Professor Dr. Oecon. Ove Jakobsen holder innledningsforedrag om forvaltningen av naturens ressursgrunnlag. Gjennom en paneldebatt diskuteres temaet nærmere, det blir også mulig å stille spørsmål fra salen.