Forventningenes spill 2Foto: privat, Tom Knudsen, privat og Astrid Waller

Forventningenes spill

bookmark

Filosofen, psykologen, teologen og biologen

torsdag 19. januar 2023, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Prosjekt Åpenhet

Inngang: Ordinær: 160 ,- Student: 70 ,- Live stream 100 ,-

Vi mennesker kommuniserer forventninger, som et direkte eller indirekte spill i sosiale situasjoner. Dette spillet kan ha positiv påvirkningskraft, men når forventningene ikke innfris, er risikoen for å mislykkes stor.

Biolog og grunnlegger av Prosjekt Åpenhet, Cecilie Hoxmark, i samtale med filosof Monica Roland, psykolog Sondre Liverød og teolog Sunniva Gylver.

Hvor kommer forventningene til livet fra? Hvor fritt er handlingsrommet vårt? Hvordan tar vi selvstendige valg, basert på våre verdier? Er forventningene identiteten vår?

Kan vi justere spillereglene eller sitter forventningene fastspikret i oss?