Fra bekymring til handling

bookmark

Om barn som lever i familier med rus

torsdag 4. januar 2018, kl. 12:00 til kl. 15:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: KoRus Oslo

Inngang: Gratis

Barn som vokser opp i familier med problematikk som er til hinder for normalutvikling, er sårbare. De har større risiko enn andre barn for å utvikle psykiske og fysiske helseproblemer, atferdsvansker eller utfordringer i barnehage/skolesituasjonen.

Kompetansesenter rus –Oslo har i mange år jobbet med denne problematikken, og har laget en brosjyre rettet mot fagpersonell som jobber med barn. I den forbindelse ønsker vi å invitere til lansering, der det vil bli faginnlegg og presentasjon av brosyren. Anne Bitsch, forfatter og forsker, som har skrevet om sin oppvekst som et «glemt barn», vil samtale med Lena Müller om boka si: «Går du nå, er du ikke lenger min datter».