Fra braindrain til -gain

Fra braindrain til -gain

bookmark

Markering av Verdens farmasøytdag

tirsdag 25. september 2018, kl. 18:00 til kl. 21:00

Sal: Skram

Arrangør: Norges farmaceutiske forening og Farmasøyter uten grenser

Inngang: Gratis

Økt kompetanse gir mulighet til selvhjelp og selvstendighet – som er viktige forutsetninger for bærekraftig bistandsarbeid. Norsk støtte og utveksling bidrar til utdanning av leger og sykepleiere i Etiopia. Norske farmasøyter bistår her med praktisk opplæring i håndtering og bruk av cytostatika.

Les mer her