Fra gåter til sannheter

bookmark

Med dr.philos. Hans Kolstad

torsdag 11. april 2013, kl. 19:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forum Berle og Antroposofisk Selskap i Norge

Inngang: Billett

I år er det hundre år siden Rudolf Steiner stiftet Antroposofisk Selskap. Den antroposofiske bevegelse har stor innflytelse i Norge både innenfor pedagogikk, økologi og medisin. Som ett av flere arrangementer i forbindelse med jubileet vil dr.philos. Hans Kolstad holde foredraget «Fra filosofiens gåte til antroposofiens sannheter».