Fra høgskole til universitet

bookmark

Hva vil vi med de nye universitetene?

torsdag 11. april 2019, kl. 12:00 til kl. 16:45

Sal: Wergeland

Arrangør: Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Inngang: Gratis

Mastergrad for lærere, engelsk som undervisningsspråk, ansattes ytringsfrihet: Overgangen fra høgskole til universitet skaper debatt. Skal de nye universitetene drives etter mønster fra de gamle, eller krever «høgskole-profesjonenes» faglige egenart at universitetsbegrepet gis nytt innhold? Hvilke muligheter og fallgruver følger av akademisering? Bør OsloMet og liknende institusjoner styrke vernet av ytringsfrihet og faglig selvstyre?

Møteledere: Fredrik Thue og Tone Dahl-Michelsen

 

Ytringsfrihet, medbestemmelse og faglig selvstyre ved nye og gamle universiteter

  • Morten Holmboe, Politihøgskolen: Faglig frihet og høy kvalitet: Hvem skal vokte forskerne?
  • Guro Elisabeth Lind, leder av Forskerforbundet: Svekket medbestemmelse er dårlig lederskap
  • Jan Messel, Senter for profesjonsstudier, OsloMet: Akademisk ytringsfrihet og profesjonsutdanninger – et dilemma for de nye universitetene?

 

Akademisering av profesjonene: muligheter og fallgruver

  • Steen Steensen, styrer ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet:  Hvorfor akademisering av profesjonsutdanninger er helt nødvendig (men også har sin pris)
  • Jens Garbo, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet: Profesjonsorientert akademisering – mulighet eller blindgate?
  • Gro Jamtvedt, dekan ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet: Praksisnær akademisering i helsefagene
  • Nils Gilje, Senter for profesjonsstudier, OsloMet: «Akademisk drift» i profesjonsutdanningene: symptomer og forslag til behandling.

 

«Velferdsuniversitetet» mellom service, innovasjon og kritisk refleksjon

  • Hilde Gunn Slottemo, Fakultet for lærerutdanning, Nord universitet: Profesjonsutdanninger i spagat. Kunnskapsidealer og kompetansekrav i endring
  • Ann-Helén Bay, dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet: Ett samfunnsoppdrag — eller mange? Helhet og mangfold ved de nye universitetene
  • Lars Inge Terum, Senter for profesjonsstudier, OsloMet: Praksisnærhet ved de nye universitetene – men når blir det for nært?

 

Arrangementet er åpent for alle!

Velkommen!