Fra holocen til antropocen?

bookmark

Innledning v/ geolog Henrik Svensen

onsdag 16. november 2016, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag

Inngang: Gratis

Forskere diskuterer om menneskets avtrykk på jorden er så kraftig at det tar oss inn i en ny geologisk epoke, gjerne kalt antropocen. Antropocen omfatter mer enn klimaendringer. Det handler om vårt forhold til naturen, vår egen historie og framtid. Med oss har vi geolog Henrik Svensen og filosof Morten Fastvold.

Ordstyrer: Marit Simonsen, medlem i Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag